දේශීය පුවත්

හෙට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට වාහනවලින් ගමන් කළ නොහැකියි

හෙට (25) දිනයේ වාහනවලින් ගොස් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව නොලැබෙන අතර ළඟම පිහිටි වෙළඳසැල්වලට පමණක් පා ගමනින් ගොස් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා ඖෂධ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන බව රජය පවසනවා.

හෙට දිනයේ විවෘත කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ සුපිරි වෙළඳසැල්, සිල්ලර කඩ, බේකරි අලෙවිසැල්,
මාළු, එළවළු, පළතුරු වෙළඳසැල් හා ඔසුහල් පමණයි.

හැඳුනුම්පත් අංක ක්‍රමය හෙට දිනයට වලංගු නොවන අතර ගෙදරින් එක් අයෙකුට පමණක් වෙළඳසැලට යාමට හැකියාව ලැබෙනවා. සංචරණ සීමා ලිහිල් වන මැයි 31 සහ ජූනි 4 වැනි දිනයන් වලටද මෙය වලංගු වනවා.

Back to top button