විදෙස් පුවත්

WHO ටෙඩ්‍රොස් කොරෝනා එන්නත විදගනී

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස් අද්නාම් ගෙබ්‍රයිසස් හට කොරෝනා වෛරසයට එන්නත ලබා දී ඇති බව ඔහු ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

“අද මගේ වාරය වූයේ # COVID19 ට එරෙහිව එන්නත් ලබා ගැනීමයි. එන්නත් මගින් ජීවිත බේරා ගැනීමයි. ඒවා සෑම රටකටම ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ASAP මා වැනි ඔබ ජීවත් වන්නේ එන්නත් ලබා ගත හැකි රටක නම් කරුණාකර එන්නත ලබා ගන්න. .
ඔහු දන්වා ඇත. කෙසේ වෙතත් ඔහු ලබාගත්තේ කවර එන්නතදැයි ප්‍රසිද්ධ කර නැත.

WHO administers tetanus corona vaccine

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button