දේශීය පුවත්

කොරෝනා මරණ ගැන වෛද්‍ය සංගමය කියන දේ

මෙරට කොරෝනා ආසාදිත මරණවල අඩුවීමක් ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත දැකගත හැකි වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය විශ්වාසය පළ කරනවා.

Back to top button