විදෙස් පුවත්

අමෙරිකාවේ අවුරුදු 12 ට අඩු දරුවන්ට එන්නත්

අමෙරිකාව, තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 200 ක් මිලදී ගෙන තිබෙනවා.

ඒ, වයස අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන්ට එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 65 ලබාදීම වෙනුවෙන්.

ඩෙල්ටා ව්‍යාප්තියත් සමඟ එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය තවත් වේගවත් කිරීමට, ජෝ බයිඩන් පරිපාලනය තීරණය කළා.

ඉදිරියේදී තවත් මොඩර්නා එන්නත් මාත්‍රා 200 ක් ද මිලදී ගැනීමට නියමිත බව, අමෙරිකාව පැවසුවා.

Back to top button