දේශීය පුවත්

සරසවි සිසුන් එන්නත්කරණය අදින් අවසන්

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක එන්නත්කරණ වැඩසටහන අදින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

වෛද්‍ය පීඨ සහ සම සෞඛ්‍ය පීඨවල සිසුන් දැනටමත් එන්නත්කරණයට ලක්කර අවසන් බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව මෙතෙක් එන්නත ලබා නොගත් සිසුන් සිටියි නම් අද දවස තුළ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙන මධ්‍යස්ථානයකට ගොස් එම එන්නත ලබා ගන්නා ලෙසයි මහාචාර්යවරයා පැවසුවේ.

Back to top button