දේශීය පුවත්

ඇඹිලිපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දෙකක් Lockdown

කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ ඇඹිලිපිටිය පොලිස් වසමේ යෝධගම සහ මොදරවාන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button