ගොසිප් පුවත්

IMF ණය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් සිදුවිය හැකි තත්ත්වය ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික උද්ධමනය 122%ක් බව හොප්කින්ග්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව මහාචාර්ය ස්ටුව් හෑන්ක් (Steve Hanke) මහතා පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකාව අද වනවිට විනාශකාරී මාවතකට යොමුව සිටින බවයි Twitter සටහනක් හරහා ඔහු පවසා ඇත්තේ.

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ණය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් තත්ත්වය තවත් දරුණු විය හැකි බවයි සිය Twitter සටහන හරහා ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සමඟ වැඩසටහන් 16කට එළඹුණ ද ඉන් කිසිවක් සම්පූර්ණ වී නොමැති බවත් එහි දැක්වෙනවා.

අදාළ Twitter සටහන පහතින්…
(colombotimes.lk)

Viber
colombotimes.lk

The post IMF ණය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් සිදුවිය හැකි තත්ත්වය ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් appeared first on Colombo Times.

Back to top button