21 සිට ක්‍රියාත්මක වන දුම්රිය ගමන්වාර

මගී ප්‍රවාහණ වැඩසටහන අනුව කාර්යාල දුම්රිය ගමන්වාර 128ක් සඳහා දුම්රිය 64ක් සුදානම් කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පවසනවා.

දුර ගමන් සේවා සඳහා බෙලිඅත්ත – කොළඹ, හලාවත – කොළඹ, මහව – කොළඹ, අවිස්සාවේල්ල – කොළඹ වශයෙන් දුම්රිය ගමන්වාර යොදවා ඇති බව සඳහන්.

නුවර සිට පැමිණෙන දුම්රිය රඹුක්කන දක්වා සීමිත දුම්රිය ස්ථාන වල නතරකරන අතර රඹුක්කනින් පසු දෙමටගොඩ දක්වා නොනවත්වා ධාවනය වන බවද ඔහු සඳහන් කළා.

මාතර සිට පැමිණෙන දුම්රිය කළුතර දක්වා සීමිත දුම්රිය ස්ථාන වල නතරකරන අතර ඉන්පසු සීග්‍රගාමී කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම දුම්රිය කෙටි ගමන් වාරද සැලසුම් කර ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

නිරෝධායන නීති වලට අනුව දුම්රිය ධාවනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් විෂබීජහරණය කර දුම්රිය ධාවනය කරන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

Exit mobile version