ගොසිප් පුවත්

ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනය නවතී

ත්‍රිපෝෂ නිපදවන රජයේ ත්‍රිපෝෂ කම්හල මේ වන විට වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ බඩ ඉරිඟු හා සෝයා නොමැතිවීම හේතුවෙන්.

මේ වන විට රට තුළ බඩ ඉරිඟු හිඟයක් ඇති බවත් ඉදිරි මාස් කන්නයේ (ලබන ඔක්තෝබරයේ) ගොවීන් විසින් බඩ ඉරිඟු වගා කළොත් එහි අස්වනුවලින් නිෂ්පාදන කළ හැකි බවත් ත්‍රිපෝෂ ලංකා ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා පවසනවා.

යූරියා හිඟය හේතුවෙන් යල කන්නයේ වගා නොකළ බවත් මාස් කන්නයේදීත් යූරියා හිඟ වුවහොත් අස්වනු බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

එයින් අතිරේක ආහාර නිෂ්පාදනය මුළුමනින් කඩාවැටෙනු ඇති බවත් මේ නිසා බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවීන් සඳහා ද සහනාධාරයක් ලබාදී දිරිමත් කිරීමට රජය පියවර ගතයුතු බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

මේ අතර ත්‍රිපෝෂවලට සමාන අතිරේක ආහාර නිපදවන මහ පරිමාණ සමාගම් ද මේ වන විට මෙම අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමේ ගැටළුව හේතුවෙන් තම නිෂ්පාදන අවම කර තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

බඩ ඉරිඟු හා සෝයා නොමැතිවීම හේතුවෙන් තම ආයතන වසා දමන තත්ත්වකට පැමිණ තිබෙන බවයි එම නිෂ්පාදන සමාගම් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

වාර්ෂිකව මෙරට බඩ ඉරිඟු පරිභෝජනය මෙට්‍රික් ටොන් තුනහමාරක් පමණ වනවා.
(colombotimes.lk)

Viber

The post ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනය නවතී appeared first on Colombo Times.

Back to top button