දේශීය පුවත්

අද 13 සිට 31 වනදා දක්වා හැසිරිය යුත්තේ මෙහෙමයි

රටේ අලුතින් පනවන ලද සංචරණ නීති රීති ගැන පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා අද දින කටයුතු කර තිබේ. ඔහු මෙසේ දන්වා ඇත.

This is how to behave today from the 13th to the 31st
This is how to behave today from the 13th to the 31st
This is how to behave today from the 13th to the 31st
This is how to behave today from the 13th to the 31st
This is how to behave today from the 13th to the 31st
This is how to behave today from the 13th to the 31st
This is how to behave today from the 13th to the 31st
This is how to behave today from the 13th to the 31st

One Comment

  1. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
    Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
    Keep up the excellent work!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button