කිලෝග්‍රෑම් 510ක බරකින් යුත් ලොව විශාලතම ආරු නුල් නිල් මැණික් පොකුර මෙරට ගෙවත්තකින් හමුවෙයි

ලොව විශාලතම ආරු නුල් නිල් මැණික් පොකුර මෙරට ගෙවත්තකින් හමුවී ඇති බව ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 510ක බරකින් යුත් මෙහි කැරට් මිලියන 2.5ක් පමණ අඩංගු වන බවට සැලකෙන අතර එය “සෙරන්ඩිපිටි නිල් මැණික්” ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

එහි වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක් පමණ වන බවට ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා.

මෙය කුරුවින්ද කුලයට අයත් ආරුනුල් මැණික් පොකුරක් ලෙසට හඳුනා ගත් බවයි ජාතික ස්වර්ණාභරණ සහ මැණික් අධිකාරියේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයෙන්  සිදුකළ විමසීමකදී පැවසුවේ.

සිය ගෙවත්තේ ළිඳක් කැපීමේදී රත්නපුර ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකුට මෙම අසාමාන්‍ය මැණික් පොකුර හමුවී තිබෙනවා.

Exit mobile version