කාලගුණ පුවත්

අද දවසේ කාලගුණය

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මධ්‍යම, සබරගමුව සහ ඌව පළාත්වල උදෑසන මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button