දේශීය පුවත්

කොළඹ ප්‍රදේශයේ 70 ට වැඩි පුද්ගලයින්ට දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා දීම හෙට ඇරඹේ

කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 70ට වැඩි, පුද්ගලයින් සඳහා ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිශීල්ඩ් දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා දීම හෙට (28) ඇරඹීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එන්නත්කරණ දිනය හා වේලාව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් දැනුම් දෙනු ඇති බව කොළඹ මහ නගර සභාව වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Back to top button