විදෙස් පුවත්

2036 තෙක් ජනාධිපති ලෙස කටයුතු කිරීමට රුසියානු ජනාධිපති සැරසෙයි

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැද්මීර් පුතීන් ට එරට ජනාධිපති ලෙස 2036 දක්වා කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබෙන නව නීතියකට ඔහු විසින් අත්සන් තබා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.ඒ අනුව තවත් ජනාධිපති ධූර කාල දෙකක් සඳහා තරඟ කිරීමට ඔහුට අවස්ථාව හිමිවේ.

මේ වනවිට 69 හැවිරිදි වියේ පසුවන රුසියානු ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය 2024 දී අවසන් වීමට නියමිතය.

05 දිනයේ ප්‍රකාශයට පත්කළ නව නීතිය අනුව තවත් ධූර කාල දෙකක් සඳහා තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව පුතීන් ට හිමිවේ. එරට එක් ජනපති ධූරකාලයක් වසර 6කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button