ගොසිප් පුවත්

Online ක්‍රමයට මත්පැන් අලෙවි කිරීම ගැන ඇත්ත කතාව

Online ක්‍රමයට මත්පැන් අලෙවි කිරීම සඳහා සුපිරි වෙළෙඳසැල්වලට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස වෙළෙඳසැල් හිමියන් කළ ඉල්ලීමට අදාළ නිර්දේශ සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත යවා තිබෙනවා.

ඒ, මේ වන විට දිවයින පුරා සුරාසැල් සංචරණ සීමා නිසා වසා දමා තිබීම හේතුවෙන්. සමාජ මාධ්‍යවල සඳහන් ආකාරයට සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත Online ක්‍රමයට මත්පැන් අලෙවි කිරීමට අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර නොමැති බවයි නියෝජ්‍ය සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පැවසුවේ.

Back to top button