ගොසිප් පුවත්

විහාර මහාදේවි උද්‍යානයේ ඉදිකල සිතුවම ගලවා ඉවත් කෙරේ

ලෝක දේශගුණ විපර්යාසන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමේ දිනයට සමගාමීව වන සත්ත්ව හා ස්වභාව ආරක්ෂක තරුණ සංගමය විසින් නිර්මාණය කළ දැවැත්ත සිතුමක් කොළඹ නගරයේ ඉදි කර තිබුණා.ඒ, කොළඹ නෙලුම්පොකුණ රඟහල ඉදිරිපිටයි.

එම වැඩසටහන වෙනුවෙන් අඩි 20 ක් උස අඩි 70 ක් දිග මෙම සිතුවම නිර්මාණය කර තිබුණා.කෙසේ වෙතත් මෙම සිතුවම සහිත පුවරව සවිකලද මේ වන විට එම සිතුවම ඉවත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button