දේශීය පුවත්

මීළඟ නීතිපති ?

පාර්ලිමේන්තු කවුන්සිලය විසින් වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල් සංජය රාජරත්නම් මීළඟ නීතිපතිවරයා ලෙස සලකා බැලීමට නියමිත බව කථානායකවරයා පවසයි.

එම තීරණය ලබන සතියේ පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සභා රැස්වීමේදී සලකා බැලීමට නියමිතය.

නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා මෙම මස අවසානයේ විශ්‍රාම යෑමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button