දේශීය පුවත්

මධ්‍යම පාන්තිකයන්ට අඩු පොලියට නිවාස

අඩු පහසුකම් ජනාවාසවල ජීවත්වන ජනතාව සහ මධ්‍යම පාන්තිකයන් වෙනුවෙන් නිවාස 7500ක් ඉදිකිරීමේ කාර්යය වහාම ආරම්භකරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් එම අධිකාරියේ නිලධාරීන් සමග ඊයේ (14) පැවති සාකච්ඡාවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා එම උපදෙස් ලබාදුන් බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මේ මස අවසන්වීමට පෙර අදාළ නිවාස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එකඟතාව පළකර තිබේ.

අලුතින් ඉදිවන නිවාස 7500න් 4000ක් අඩු පහසුකම් ජනාවාසවල ජීවත්වන්නන් නැවත පදිංචි කිරීම උදෙසා ඉදිකෙරෙන අතර නිවාස 3000ක් මධ්‍යම පාන්තිකයින් සඳහා වෙන් කිරීමට නියමිතය.

මධ්‍යම පාන්තිකයන් සඳහා නිවාස ලබාදීමේ දී අවම මුලික ගෙවීමකින් නිවාස හිමිකම් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

මධ්‍යම පාන්තික නිවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නිවාසලාභීන්ට වසර 30ක් දක්වා සියයට 6.25ක පොලී අනුපාත යටතේ නිවාස ලබාදීමට තීරණය කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button