දේශීය පුවත්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට දින නියමකෙරේ

සාමා2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය , 2022 වසරේ පෙබරවාරි 21 සිට මාර්තු 03 දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජි.එල් පීරිස් මහතා පැවසුවා.

Back to top button