ගොසිප් පුවත්

HND සිසුන්ගේ පා ගමනට කඳුලු ගෑස් ප්‍රහාර

අන්තර් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ විරෝධතා පාගමනට කොළඹ කොටුව ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථාන පිවිසුම අසල දී පොලීසිය පිවිසුම අසල දී පොලීසිය ජල හා කඳුලු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා. (colombotimes.lk)

Viber

The post HND සිසුන්ගේ පා ගමනට කඳුලු ගෑස් ප්‍රහාර appeared first on Colombo Times.

Back to top button