විදෙස් පුවත්

චීනයේ සීනෝෆාම් එන්නත බහරේනයත් අනුමත කරයි

චීනයේ ජාතික ඖෂධ සමූහය හෙවත් සිනෝෆාම් විසින් සකස් කරන ලද කොවිඩ්-19 වෛරසයට එරෙහි එන්නත ලියාපදිංචි කිරීම නිල වශයෙන් අනුමත කර ඇති බව බහරේනයේ ජාතික සෞඛ්‍ය නියාමන අධිකාරිය නිවේදනය කරයි.

එම වාර්තාවට අනුව, එන්නත අනුමත කිරීමට හා එන්නත භාවිත කිරීමට බහරේනයේ ජාතික සෞඛ්‍ය නියාමන අධිකාරිය ගත් තීරණය සඳහා පදනම් වී ඇත්තේ රටවල් කිහිපයක සිදු කරන ලද සායනික අත්හදා බැලීම්වල දත්ත සම්ලෝචනය කිරීමෙනි.

එකී සාහනික අත්හදා බැලීම්වල දත්ත බහරේනයේ ජාතික සෞඛ්‍ය නියාමන අධිකාරිය විසින් තරයේ සමාලෝචනය කර ඇගයීමට ලක්කර ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින්ද චීනයේ සිනෝෆාම් එන්නත කොවිඩ් -19 වෛරසයට එරෙහිව 86% ක ඵලදායීතා අනුපාතයක් අන්තර් විශ්ලේෂණයන් මත පදනම්ව ප්‍රකාශයට පත්කරමින් එය භාවිතයට අනුමත කළේය.

Back to top button