තරු හුට පට

සුසන්තිකා සහ පවුලේ සැමටම කොවිඩ් ආසාදනය වෙයි

හිටපු සුපිරි ධාවන ශූරී සහ ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභී සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියට කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙනවා.

ඇයට සහ පවුලේ අයට ඇති වූ උණ අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයකින් පසුව මෙසේ කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙන බව තහවුරු වී තිබෙනවා.

මේ වනවිට ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුව තිබෙනවා.

Back to top button