මහ රෑ විදී දිගේ ගිය කුසල් සහ දික්වැල්ල යළි මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතුකෙරේ

ජෛව ආරක්ෂණ බුබුලෙන් පිටතට ගිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල වහාම දිවයිනට කැඳවීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම කණ්ඩායම් කළමණාකරුගෙන් වාර්තාවක් කැඳවා විනය පියවර ගැනීමටත් තීරණය කර ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසන්නේ.

Exit mobile version