දේශීය පුවත්

ෆිච් තීරණය ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන ෆිච් රේටිංග්ස් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන විදේශ විනිමය Issuer Default Rating (IDR) ශ්‍රේණිය ‘CCC’ දක්වා පහළ හෙළීමට පසුගිය දා (27) තීරණය කරන ලදී.

මෙම පහත හෙළීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර ණය ආපසු ගෙවීමේ තත්ත්වය වඩාවඩාත් අභියෝගාත්මක ලෙස පෙන්නුම් කරන බව ෆිච් රේටිංග්ස් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දක්වමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබූ අතර නව රජය 2020 අයවැය හරහා සිය මධ්‍ය කාලීන ප්‍රතිපත්ති රාමුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අවස්ථාවක දී, ෆිච් රේටින්ග්ස් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍ය කාලීන, මූල්‍යකරණ විකල්ප සහ ණය තිරසාර අවදානම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර ණය ආපසු ගෙවීමේ ධාරිතාව පිළිබඳ සිදුකළ මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම පිළිබඳව කණස්සල්ල පළකරන බවත් ෆිච් රේටිංග්ස් විසින් මතුකරන කරුණු රටේ ආර්ථිකය යථාතත්ත්වයට පත්කෙරෙන අයුරු හෝ සාර්ව ආර්ථික ස්ථායිතාව තහවුරු කිරීම සඳහා නව රජයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්ති රාමුව හඳුනා ගැනීමට අපොහොසත් වීම නිසා මෙම පහත හෙලීම පිළිගන්නේ නැති බවත් එමගින් අවධාරණය කර ඇත.

මීට අදාළ ප්‍රකාශ දෙක පහත සබැඳි ඔස්සේ කියවිය හැකියි.

ෆිච් රේටිංග්ස් නිවේදනය

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිචාරය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button