දේශීය පුවත්

කොළඹ ජනතාවට විශේෂ පණිවිඩයක්

A special announcement for the people living in Colombo

කොළඹ හුදෙකලා කිරීමට හා නිරෝධායන අන්දිරිනීතියට ලක් කර ඇති මහල් නිවාස වල වෙසෙන ජනතාව වෙත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාල නිවේදනය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button