විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවෙන් WhatsApp පරිශීලකයින්ට විශේෂ නිවේදනයක්

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ, වැරදීමකින් ඉලක්කම් 6ක කේතයක් යවා ඇති බව සඳහන් කරමින් ඔබට WhatsApp පණිවිඩයක් ඔබට ලැබුණේ නම්, ඊට ප්‍රතිචාර නොදක්වන ලෙසයි.

ඔබ දන්නා අයෙකුගෙන් එම පණිවිඩය ලැබුණේ නම්, එය වෙනත් අයෙකු අදාළ පුද්ගලයාගේ අනුදැනුමින් තොරව සිදු කළ හැකි බවත් ඒ පිළිබඳව අදාළ පුද්ගලයා දැනුවත් කරන ලෙසයි එම ආයතනය පවසන්නේ.

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව WhatsApp පරිශීලකයින්ට වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙන්නේ, මේ හේතුවෙන් තම WhatsApp ගිණුම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ‘2 factor authentication’ සක්‍රීය කරගන්නා ලෙසයි.

Exit mobile version