දේශීය පුවත්

දුම්රිය මගීන් සඳහා විශේෂ නිවේදනයක්

කොවිඩ් -19 සම්බන්ධයෙන් පනවා තිබූ සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම හේතුවෙන් දුම්රිය මගී සංඛ්‍යාව වැඩිවීම සහ එම මගී ජනතාවට සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව ගමන් කිරීම සඳහා දැනට අත්හිටුවා ඇති දුම්රිය ගමන්වාර නැවත ධාවනයට එක් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එළඹෙන 07 වැනිදා සිට සහ 08 වැනිදා සිට එම දුම්රිය ගමන්වාර වැඩි කෙරෙනු ඇත.

(එම සම්පූර්ණ තොරතුරු පහතින්)

the train services
the train services

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button