අරුම පුදුම

Social Media පුරාණ ග්‍රීක මාර්ගෝපදේශයක් බවට මතයක්

සමාජ මාධ්‍ය තුළ සැරිසරන විට පැරණි ග්‍රීක නගර ජනපදක් වන ඇගෝරා හි නවීන අනුවාදයක සිටින බවක් හැඟෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

එනම් පුරණ ග්‍රීකයන්ට අනුව හොදින් හෝ නරකින් ක්‍රියාකාරීවන විවිධ වේදිකාවන් භාවිතා කරමින්, තමන් නිර්මාණය කල දෙය විකුණන පොදු ස්ථානය “පොදු චතුරශ්‍ර” වන අතර අද එය සමාජ මාධ්‍ය තුළ දක්නට ලැබෙන බව වැඩිදුරටත් සඳහන්.

ඇගෝරා වෙළඳපොලක් පමණක් නොව එදිනෙදා ජීවිතයේ සිදුවීම් හා මිනිසුන් කතිකාවේ යෙදෙන සැබෑ ජීවිතය එලි කරන නාට්‍ය ස්වරූපයකින් සමන්විත වේදිකාවක් විය.

එසේම අද වන විට වෙනත් ඕනෑම භෞතික ස්ථානයකට වඩා සමාජ මාධ්‍ය එම අවකාශය සැපයීමට සමත් වී තිබෙනවා.

බොහෝ ආකාරවලින් මෙය පුරාණ ග්‍රීකයන් මුලින්ම ක්‍රියාත්මක කළ වේදිකාවට සමාන අතර එය ප්‍රසිද්ධ, බහුකාර්ය සහ අවුල් සහගත වේදිකාවක් වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම අදහස් බොහෝ විට කලින් යුගයේ මෙන් නොව පොදු අවකාශයන් තුළ වාචික ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාවන් ලෙස බෙදා හැරීමට මෙම සමාජ මාධ්‍ය සමත් වී තිබෙනවා.

Back to top button