ගොසිප් පුවත්

පොල් ඉඩම්වල වැලි කැණීම් අත්හිටුවයි

පොල් ඉඩම්වල වැලි කැණිම් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවීමට පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ කටයුතු සිදුකරන ලෙස අමාත්‍යවරයා භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට උපදෙස් ලබාදුන් බව පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

පොල් ඉඩම්වල සිදුකරන වැලි කැණිම් හේතුවෙන් බරපතළ පාරිසරික හානියක් මෙන්ම පොල් ඵලදාව අඩුවීමක් ද සිදුවන බව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැති පරිසර අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබුණි.

විශේෂයෙන් වයඹ පළාත තුළ මෙම කටයුතු ඉතා බරපතළ ලෙස සිදුවන බව එහිදී අනාවරණය වී ඇත.

මෙම දිනවල වෙළඳපොලේ පොල් මිල ඉහළයෑමට මෙන්ම වාර්ෂික පොල් අස්වැන්න අඩුවීමට මෙම තත්ත්වය ප්‍රබල හේතුවක් වී ඇති බව උපදේශක කාරක සභාවේදී සාකච්ඡා වී තිබේ.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සැළකිල්ලට ගත් විෂයභාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පොල් වගා ඉඩම්වල වැලි කැණිම් සිදු කිරිම් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවීමට සහ වැලි කැණිම් බලපත්‍ර යොදා ගනිමින් පොල් ඉඩම්වල කැණිම් සිදු කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදුන් බව පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button