සරාගී නිළි Sakshi Agarwal ගේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට – Photos

Sakshi Agarwal කියලා කියන්නේ, ඉන්දිය සිනමාවේ සිටින සරාගී නිළියක විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්.

ඒ වගේම චිත්‍රපටිවලට හඬකැවීමේ ශිල්පිනියක් ලෙස ද ඇය කටයුතු කරමින් සිටිනවා.බිග් බොස් වැඩසටහනේ තරගකාරියක වූ ඇයගේ සාරගී ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි කතාබහක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්….

sakshi agarwal latest hot photos
sakshi agarwal latest hot photos
sakshi agarwal latest hot photos
sakshi agarwal latest hot photos
sakshi agarwal latest hot photos
sakshi agarwal latest hot photos
sakshi agarwal latest hot photos
sakshi agarwal latest hot photos
Exit mobile version