දේශීය පුවත්

මරුදමඩු දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යය සඳහා බැතිමතුන්ට සීමා

මෙවර මන්නාරම මරුදමඩු දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යයට පිට පළාත් වල කිසිඳු බැතිමතෙකුට සහභාගී වීමට අවසර ලබා නොදෙන බව මන්නාරම දිසාපතිනී නන්දනී ස්ටැන්ලිද මෙල් මහත්මිය කියා සිටියා.

ඒ අනුව ලබන 14 හා 15 යන දිනවලදී පැවැත්වෙන වාර්ෂික මඩු මංගල්‍යයට මන්නාරමේ බැතිමතුන් සහභාගී කරවා ගැනීම සීමා කිරීමට සිදු වන බවයි මන්නාරම දිසාපතිවරිය ප්‍රකාශ කළේ.

Back to top button