දේශීය පුවත්

ඕස්ටේ‍්‍රලියා යන ගුවන් මඟීන්ට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් අනිවාර්යයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් ඕස්ටේ‍්‍රලියාවට යන ගුවන් මගීන්ට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයට ලක්වීම අනිවාර්යය කර ඇතැයි එම ගුවන් සේවා සමාගම සඳහන් කරයි. කොළඹ ඕස්ටේ‍්‍රලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව

එම පියවර ගත යුතු බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි. මෙම තීරණය පසුගියදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බවද ගුවන් සමාගම කියයි. ඕස්ට්‍රේලියාව හෝ ඒ හරහා සංක්‍රමනය වන සංචාරකයන් සඳහා පීසීආර් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල වාර්තාවක් අවශ්‍ය වන බවත් පිටවීමට පැය 72 ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් තුළ මෙම කොවිඩ් 19 පීසීආර් පරික්ෂණ වාර්තාව ගුවන් සමාගමට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහන් කරයි.

ඕස්ට්‍රේලියාවට පිටත්වීමට පෙර කොවිඩ් 19 අදාළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරික්ෂණ ප්‍රතිඵලය වාර්තාවද අවශ්‍ය බව එම සමාගම කියයි. ගුවන් ගමන සඳහා නියමිත පිටත්වීමට පැය 8 ක් හෝ ඊට අඩුකාලයක් තුළ එම පරික්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ගුවන් සමාගමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ගුවන් මගීන්ට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සංචාරක නියෝජිතයා ඇමතීමෙන් හෝ 0117771979 දුරකතන අංකයෙන් ලබාගත හැකි බවද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහන් කරයි.

-තිළිණි ද සිල්වා-

Back to top button