දේශීය පුවත්

අමාත්‍යාංශ – සංස්ථා ලොක්කන් 15කගේ සුදුසුකම් පරික්ෂාවක්

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු හය දෙනෙක් සහ සංස්ථා සභාපතිවරු නව දෙනෙක් ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් පරික්ෂා කර බැලීමට උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට කැඳවනු ලැබ සිටිති. සුදුසුකම් පරික්ෂා කර බැලීම සඳහා මෙසේ කැඳවනු ලැබ සිටින්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ, ජාතික උරුම, ප්‍රසංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිශාන්ති ජයසිංහ,

බතික්, අත් යන්ත්‍ර ෙරදි හා දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පී.එල්.ඒ.ජේ. ධර්මකීර්ති, ඖෂධ නිෂ්පාදනය සැපයීම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය ආර්.එම්.එස්.කේ. රත්නායක, මහවැලි කලාප ආශිත ඇළ වේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.එම්. හේරත්, සීමාසහිත ලංකා එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ සභාපති (ලේක්හවුස්) ඩබ්ලිව්. දයාරත්න, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන  මණ්ඩලයේ සභාපති උප දිසානායක, ලංකා පිගන් සංස්ථාවේ සභාපති කේ.ජේ.ආර්. සෙනරත්, සීමාසහිත ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමේ සභාපති සුමිත් ජයරත්න, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම්  සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික එම්.ආර්. ද සොයිසා, සීමාසහිත කළුබෝවිටියාන තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ සභාපති අමින්ද රොද්‍රිගෝ,

ස්වාධීන රූපවාහිනී රූපවාහිනි මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති සුදත් රෝහණ ජයන්ත, සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති යෝගේන්ද්‍ර පෙරේරා සහ අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතීතන මණ්ඩලයේ සභාපති  ආචාර්ය සම්පත් බණ්ඩාර වාහල යන මහත්ම මහත්මින්ය.

මේ නිලධාරින් ඉහත තනතුරුවලට පත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා පවතින්නේ නම් ඒවා උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ ලේකම්වරයාට ලබන 26 වැනිදාට පෙර  යොමු කරන්නැයි එම කාරක සභාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. ලිඛිතව මෙන්ම වාචිකව ද ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කළ හැකි බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button