දේශීය පුවත්

බන්ධනාගාර රැඳවියන් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට

ශ්‍රී ලංකාවේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා බන්ධනාගාර රැඳවියන් යොදා ගැනීමට මඩකලපුව බන්ධනාගාරය අද පියවර ගනු ලැබුවා.

කෘෂිකාර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම කර්තව්‍ය සිදු වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Back to top button