ගොසිප් පුවත්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග රාජකාරි සිදු කරන නිළධාරින්ට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ප්‍රමුඛතාව

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග රාජකාරි සිදු කරන නිළධාරින්ට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට අනිද්දා (22) පස්වරු 3:00 සිට පස්වරු 5:00 දක්වා ප්‍රමුඛතාව ලබාදෙන බව අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.

ඒ අනුව අදාළ කාලසීමාව තුළ දී එම නිලධාරීන්ට තමන්ට ආසන්නතම ඉන්ධන පිරවුම්හල වෙත ගොස් විභාග රාජකාරි පත්වීම් ලිපිය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කර ඉන්ධන ලබාගැනීමට හැකියාව පවතින බවයි අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර සඳහන් කළේ.

ඒ පිළිබඳව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා මඟින් සියලුම ඉන්ධන පිරවුම්හල් කළමනාකරුවන් දැනුවත් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවද අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.
(colombotimes.lk)

Viber

The post සාමාන්‍ය පෙළ විභාග රාජකාරි සිදු කරන නිළධාරින්ට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ප්‍රමුඛතාව appeared first on Colombo Times.

Back to top button