ගොසිප් පුවත්

ලබන සදුඳා අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

රටේ පවතින සත්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳුදා දිනයේදී ජනතාව වෙත ප්‍රකාශයක් කිරිමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.

මෙහිදී ඉන්ධන, විදුලි බලය, ගෑස්, ආහාර ද්‍රව්‍ය, පොහොර,ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සහ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමට නියමිත බවද සඳහන්. (colombotimes.lk)

Viber

The post ලබන සදුඳා අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් appeared first on Colombo Times.

Back to top button