ගොසිප් පුවත්

හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි

හෙට (18) දිනයේ දී පැය 03යි මිනිත්තු 40ක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන් බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ අනුව A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W කලාප සඳහා උදෑසන 9:00 ත් සවස 2:00 ත් අතර පැය 02ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනවා.

එමෙන්ම සවස 5:00 ත් රාත්‍රී 10:00 ත් අතර කාලය තුළ එම කලාපයන් වලට පැය 1යි මිනිත්තු 40ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර CC කලාප ලෙස හැඳින්වෙන කොළඹ මහනගර සභාවට අයත් කලාපය සඳහා උදේ 6:00 ත් 9:00 ත් අතර කාලය තුළ පැය 03ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනවා.

තවද N,M,O,X,Y,Z යන කලාප සඳහා උදේ 5:00 ත් 8:00 ත් අතර පැය 03ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර ලබාදී තිබෙනවා.
(colombotimes.lk)

Viber

The post හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි appeared first on Colombo Times.

Back to top button