ගොසිප් පුවත්

අදත් පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් – කාලසටහන මෙන්න

අද (ජූලි 05) දිනයේදී පැය 03ක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන පහතින්…
(colombotimes.lk)

Viber
colombotimes.lk

The post අදත් පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් – කාලසටහන මෙන්න appeared first on Colombo Times.

Back to top button