දේශීය පුවත්

විශ්වවිද්‍යාල කඩිනමින් විවෘත කිරීමට සැලසුම්

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නත් දෙකම ලබා දී විශ්ව විද්‍යාල කඩිනමින් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

සභාපතිවරයා මෙම තොරතුරු සඳහන් කළේ විශ්වවිද්‍යාල කඩිනමින් විවෘත කිරීම පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඊයේ (17) ප්‍රකාශයක් කරමින්.

සෞඛ්‍ය අංශ හා ඒකාබද්ධව මේ සඳහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි මහාචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකම අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන අංශයන්හි වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි කාර්ය මණ්ඩල සඳහා එන්නත් දෙකම දී අවසන් අතර සියලුම විශ්වවිද්‍යාලයන්හි වයස අවුරුදු 30 ට අඩු අධ්‍යයන, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල හා ශිෂ්‍යයින් එන්නත්කරණය සඳහා ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ආසන්නතම සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන සමග සම්බන්ධීකරණයෙන් කඩිනම් පියවර ගන්නා මෙන් සියලු විශ්වවිද්‍යාල වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි මහාචාර්යවරයා පැවසුවේ.

එමෙන්ම, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා කාර්ය මණ්ඩලයේ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි හා අඩු දෙපිරිසටම එන්නත් දෙකම දී අවසන් කර තිබෙන බවත්, ඉදිරි වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවලට ශිෂ්‍යයින් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුවෙමින් පවතින බැවින් මේ සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය සේවයට කැඳවීම අත්‍යවශ්‍ය බවත්, විශේෂ අවසරයක් මත මෙසේ කඩිනමින් එන්නත්කරණය සිදු කළ බව ද මහාචාර්යවරයා සඳහන් කළා.

විශ්වවිද්‍යාල දැනට වසා තිබුණද අදාළ සියලු අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්යයන් කිසිදු බාධාවකින් තොරව නව සන්නිවේදන තාක්ෂණික ක්‍රම ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන බව ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා අවධාරණය කළා.

Back to top button