දේශීය පුවත්

හෙටින් පසු මංගල උත්සව පැවැත්වීමට අවසර

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරු පැනවූ නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශමාලාවට අනුව යම් සීමාවන්ට යටත්ව විවාහ මංගල උත්සව පැවැත්වීමට හෙටින් (15) පසු අවසර හිමි ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන 16 වැනිදා සිට ශාලාවේ ඇතුළු කරගත හැකි පුද්ගලයින් ගණනින් සියයට 25ක් පිරෙන ආකාරයට, උපරිම පුද්ගලයින් 50කට පමණක් සීමා කරමින් විවාහ මංගල උත්සව පැවැත්වීමට හැකි වනවා.

මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව හෙටින් පසු ක්‍රීඩා ඉසව් කිහිපයක් සඳහා ද අවසර හිමිව තිබෙනවා.

අවමංගල්‍ය අවස්ථාවක දී ද එක් වරක දී සහභාගී විය හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව හෙටින් පසු 15 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

සම්මන්ත්‍රණ, රැස්වීම්, වැඩමුළු, ආදිය ද පැවැත්වෙන ස්ථානයේ ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් සියයට 25ක් පිරෙන ලෙස උපරිම 50 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකළ හැකි වනවා.

එමෙන්ම 16 වනදා සිට අවන්හල්වල ආසන ධාරිතාවයෙන් සියයට 30ක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව පවතින බව සඳහන්.

එමෙන්ම මත්පැන් භාවිතය තහනම් වන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

Back to top button