විදෙස් පුවත්

ඉන්දුනීසියාවේ ඔක්සිජන් හිඟයක්

කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තාවීම ඉහළ යාමත් සමඟ ඉන්දුනීසියාවේ ඔක්සිජන් හිඟයක් මතුව තිබෙනවා.

එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සඳහන් කළේ ජූලි 14 වැනිදා සිට රෝහල් පද්ධතිය ඔක්සිජන් හිඟයකට මුහුණපා ඇති බවයි.

බාලි දූපත් කලාපය, ඉන් වැඩිම බලපෑමට ලක්ව තිබෙනවා.

ලොව සිව්වැනියට වැඩිම ජනගහනය සහිත රටවන ඉන්දුනීසියාවෙන් මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් මිලියන 3 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළා.

Back to top button