දේශීය පුවත්

කඩිනමින් සහල් මෙට්‍රික්ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීමට හේතුව මෙන්න

රට තුළ පරිභෝජනය සඳහා සහල් පවතින්නේ තවත් මාසයක කාලයක් සඳහා පමණක් බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

මේ වනවිට වී මෝල් හිමියන් ලබාදී ඇති දත්තවලට අනුව ඉදිරියේදී රට තුළ සහල් හිඟයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙන්නේ.

එම නිසා කඩිනමින් සහල් මෙට්‍රික්ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීමට කටයුතු කරන බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන සඳහන් කළා.

Back to top button