විදෙස් පුවත්

කොවිඩ් ආසාදිතව සුවය ලැබූ අයට එන්නතේ එක මාත්‍රාවක් ප්‍රමාණවත්

කොවිඩ් – 19 ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ පුද්ගලයින්ට එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් පමණක් දීම ප්‍රමාණවත් බව ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

ඔවුන් පවසන්නේ, සුවය ලැබූවන්ගේ සිරුරේ කොවිඩ් රෝගයට එරෙහි ප්‍රතිශක්තිය නිර්මාණය වී ඇති බැවින් මෙම තීන්දුවට පැමිණි බවය.

එමෙන්ම එම ප්‍රතිශක්තිය ඉදිරි මාස 3ත් 6ත් අතර කාලයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

මෙතෙක් ලොව අනුමතව ඇති කොවිඩ් එන්නත් තුනම මාත්‍රා දෙකක් ලබාගැනීමට නිර්දේශ වී තිබේ.

ප්‍රංශය දැනට එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2.8 ඉක්මවා ලබාදී අවසන් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button