දේශීය පුවත්

සඳුදා කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2970 මරණ 33 යි

කොරෝනා ආසාදිත මරණ 33ක් ඊයේ වාර්තා කර තිබේ.ඉන් පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකුම මියගොස් තිබුණේ නිවෙස්වලදීමය.මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1,243 දක්වා ඉහළ ගිය බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

2970 deaths due to 2970 Covid infections 1
2970 deaths due to 2970 Covid infections 1
2970 deaths due to 2970 Covid infections 1
2970 deaths due to 2970 Covid infections 1
2970 deaths due to 2970 Covid infections 1
2970 deaths due to 2970 Covid infections 1
2970 deaths due to 2970 Covid infections 1
2970 deaths due to 2970 Covid infections 1

Back to top button