දේශීය පුවත්

නොදිරන ලන්ච් ෂීට් අගෝස්තු 01 සිට තහනම් කෙරේ

පොලිතීන්වලින් නිෂ්පාදිත නොදිරන “ලන්ච් ෂීට්” නිෂ්පාදනය, විකිණීම හා භාවිතය අගෝස්තු මස 01 වන දා සිට තහනම් කරන බව පරිසර අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මේ බව පැවසුවා.

මේ සම්බන්ධව විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම අවශ්‍ය නොවන බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදි සඳහන් කළා.

2017 දී පොලිතීන්වලින් නිෂ්පාදිත නොදිරන ලන්ච්ෂීට් තහනම සම්බන්ධව ගැසට් නිවේදනයක් පළ කර තිබුණත් එම තහනම විදිමත් ලෙස ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බවයි අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියේ.

නොදිරන ලන්ච්ෂීට් නැතහොත් ජෛවහායනික ලන්ච්ෂීට් මඟින් පරිසරයට විශාල හානියක් සිදුවන බවත්, දෛනිකව අප රටේ පරිසරයට ලන්ච්ෂීට් මිලියන 12 – 15දක්වා ප්‍රමාණයක් එක්වන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා.

මිනිසුන් විසින් භාවිතා කරන ලන්ච්ෂීට්වලින් සියයට 01ක් හෝ ප්‍රතිචක්‍රියකරණය නොකරණ අතර සියයට 99කටත් වඩා පරිසරයට බැහැර කරන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

එමෙන්ම නොදිරන ලන්ච්ෂීට් භාවිත කරනන් සොයා අගෝස්තු 01 දා සිට වැටලීම් අරඹන ලෙසටත් අමාත්‍යවරයා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

Back to top button