දේශීය පුවත්

නව පොලිස්පති වැඩ අරඹයි

මෙරට 35වන පොලිස්පතිවරයා ලෙස චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා අද (27) පොලිස් මූලස්ථානයේදී සිය රාජකාරී ආරම්භ කර තිබේ.

මෙතෙක්, වැඩබලන පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කළ වික්‍රමරත්න මහතාගේ නම පසුගියදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයා ලෙස නිර්දේශ කර තිබූ අතර එය පාර්ලිමේන්තු සභාව විසින් තහවුරු කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button