දේශීය පුවත්
Trending

අද සිට ක්‍රියාත්මක න​ව කොවිඩ් මර්දන මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙ​රේ

රට තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමත් සම​ඟ, නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි සඳහන් නව මාර්ගෝපදේශ සැකෙවින් මෙසේයි.

සමුළු, සම්මන්ත්‍රණ, රැස්වීම් මැයි 21 දක්වා තහනම් | Super Market වල පාරිභෝගි​කයින් ධාරිතාවයෙන් 25% යි | Events සහ මහජන එක්රැස්වීම් තහනම් | ආගමික ස්ථානවල ජනයා එක්රැස්වීම් තහනම් | සිනමා ශාලා, ළමා උද්‍යාන, පිහිනුම් තටාක, Pub, Bars, Casino, Night club තහනම් | හෝටල් වල රඳවාගත හැක්කේ ධාරිතාවයෙන් 50% යි | කානිවල්, සංගීත සංදර්ශන තහනම් | විවෘත වෙළඳසැල් සහ පොළ පාරිභෝගිකයින් 50% යි | උසාවි වල ජනතා​ව ධාරිතාවයෙන් 25% යි | බන්ධනාගාර ​රැඳවුවන් බැලීම තහනම් | පාසල්, පෙර පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල, උපකාරක පංති තහනම් | මැයි 4 සිට මැයි 20 තෙක් මංගල උත්සව තහනම්

සම්පූර්​ණ මාර්ගෝපදේශ සහිත නිවේදනය පහතින්.

New Covid Guidelines
New Covid Guidelines

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button