දේශපාලන පුවත්

දුමින්දට වුණේ අ’සාධාරණයක්, සමාව දීම සාධනීය තත්ත්වයක් – නාමල් දුමින්ද වෙනුවෙන්

”පසුගිය රජය සමයේ දුමින්ද සිල්වාට විශාල අ’සාධාරණයක් සිදුවූවා. එයට ඇති හොඳම සාක්ෂිය රන්ජන් රාමනායකගේ හඬ පට තුළින් එය පැහැදිලිව තහවුරු වනවා. දුමින්ද සිල්වා ඇතුළු බොහෝ වැ’ර’දි’කරු’වන්ට ජනාධිපතිවරයා අද සමාව ලබා දුන්නා. එය ඉතා සාධනීය තත්ත්වයක් ලෙසයි මම දකින්නේ” යැයි අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රන්ජන්ගේ හඩපට හේතුවෙන් දුමින්ද සිල්වාට ලබාදුන් දුන් තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් රට තුළ දැඩි වි’වේචන පවතින බව ද නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටියේය.

Back to top button