දේශීය පුවත්

ඊයේ ගිනිගත් MSC මෙසීනා නැවේ ගින්න පාලනය කර සිදුකළ දේ

කිරින්ද – මහාරාවණා ප්‍රදීපාගාරයට නාවික සැතපුම් 480ක් නැගෙනහිර දෙසින් ගින්නක් හට ගැනීම හේතුවෙන් අනතුරට ලක්වූ MSC මෙසීනා නෞකාවේ ගින්න මේ වනවිට මැඩපවත්වා තිබෙනවා.

එම නෞකාවේ ගිනිගැනීම හේතුවෙන් මෙරට සාගර කලාපයට බලපෑමක් නොවනු ඇති බවයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිනි නිතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය පැවසුවේ.

එය මේ වනවිට සිංගප්පූරුව වෙත රැගෙන යමින් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පැවසුවා.

Back to top button