ගොසිප් පුවත්

2021 මුල් භාගය මොඩෙර්නා එන්නත් මිලි.125ක් සූදානම්

එන්නත් නිෂ්පාදකයෙකු වන මොඩෙර්නා සමාගම පවසා සිටියේ 2021 පළමු කාර්තුව වනවිට එහි කොරෝනා වෛරස එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 100ත් 125ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත්, ඒවායින් වැඩි ප්‍රමාණයක් එක්සත් ජනපද වෙළෙඳ පොළ සඳහා නම් කර ඇති බවත්ය.

සමාගම විසින් එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා එක්සත් ජනපද ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලනයෙන් ඉල්ලුම් කර ඇති අතර, එහි උපදේශකයින් විසින් අයදුම්පත දෙසැම්බර් 17 වැනි දින සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය. කොන්දේසි සහිත අනුමැතිය සඳහා මෝඩරානා විසින් යුරෝපීය ඖෂධ නියාමකයන්ගෙන්ද ඉල්ලුම් කර තිබේ.

“2020 අවසන් වනවිට එක්සත් ජනපදයේ මාත්‍රාවන් මිලියන 20ක් පමණ ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාව මොඩෙර්නා විසින් නැවත තහවුරු කර තිබෙනවා” යනුවෙන් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

“මීට අමතරව, 2021 පළමු කාර්තුවේදී ගෝලීය වශයෙන් මාත්‍රාවන් මිලියන 100ත් 125ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීමට සමාගම අපේක්ෂා කරනවා. එහිදී එක්සත් ජනපදයේ මිලියන 85-100ක් සහ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත මිලියන 15-25ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකියි. 2021 දී සමාගම ගෝලීයව නිෂ්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන මාත්‍රාවන් සංඛ්‍යාව මිලියන 500 සිට බිලියනය දක්වා වන බවද සඳහන් කළ යුතුයි.”

මොඩෙර්නා එන්නත සඳහා පුද්ගලයෙකුට මාත්‍රා දෙකක් අවශ්‍ය වන අතර, එන්නත් ලබාදීම සති හතරක පරතරයකින් යුතුව සිදුකළ යුතු බව කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button